Hale magazynowe Brzozów

Przemysłowe hale magazynowe

Hale magazynowe należą do grupy hal przemysłowych. Są to duże i przestronne, na ogół jednokondygnacyjne pomieszczenia bądź budynki z reguły w konstrukcji szkieletowej (rozdzielającej role modułów nośnych oraz wypełniających) jedno lub wielonawowej.
Hale magazynowe wchodzą w skład magazynów, czyli miejsc przeznaczonych do składowania gotowych artykułów danych przedsiębiorstw. Magazyny oprócz części budowlanej (hale magazynowe) mogą obejmować też na swoim terenie części placu nieosłoniętego (składowisko) czy też półosłoniętego (wiaty). Towary albo wyroby nieugięte na czynniki zewnętrzne oraz atmosferyczne (temperatura, deszcz, słońce, wiatr) przechowywane są na składowiskach, towary, które trzeba chronić przed deszczem są sytuowane pod wiatami ochronnymi, natomiast pozostałe materiały, wrażliwe na wszelkie czynniki atmosferyczne skupiają hale magazynowe
Głównym wyposażeniem jakimi dysponują hale magazynowe są każdego typu sprzęty do gromadzenia (regały stałe, przejezdne bądź specjalistyczne, wieszaki, stojaki, zasieki, stojaki i inne sprzęty specjalizowane), środki przewozu magazynowego (wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe, transportowe bądź podnośniki, układnice, przenośniki a także manipulatory) i wszelkie wspomagające sprzęty magazynowe (zasobniki, palety, kontenery, wagi, czytniki kodów, paletyzatory czy sprzęty do taśmowania).
Hale magazynowe są obsługiwane przez przyuczonych magazynierów, którzy przez wzgląd na zakres swoich kwalifikacji operują wyposażeniem hali, maszynami lub urządzeniami czy też kierują realizatorami poszczególnych zadań.


Możliwość komentowania jest wyłączona.