Biologiczne oczyszczalnie ścieków oleśnica

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są to bezsprzecznie oczyszczalnie ekologiczne, niezawodne a także proste w obsłudze. Pojawia się istotna sprzeczność między biologiczną oczyszczalnią ścieków, a tradycyjną oczyszczalnią, to znaczy drenażową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków cały proces odbywa się w obszarze urządzenia. Z kolei w wypadku oczyszczalni drenażowej prócz osadnika, konieczna jest cała infrastruktura drenażowa. 
W związku z tym, biologiczne oczyszczalnie ścieków są dużo bardziej efektywne. Oczyszczoną w ten sposób wodę da się w następnej kolejności dalej zużyć między innymi do nawadniania trawników, można doprowadzić ją do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumieni, rzek albo wprost do gruntu przy pomocy banalnej studni chłonnej.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie hybrydowe, które łączą w sobie dwie metody oczyszczania, zarówno metodę tlenową, jak i beztlenową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków użytkuje się osad czynny i tak zwane złoże biologiczne. Szczególnie to drugie rozwiązanie zapewnia większą ilość bakterii, w dużym stopniu większą przepustowość dobową a także dużą solidność na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i luki w wykorzystywaniu.
Zasobniki biologicznej oczyszczalni ścieków są w szczególności wykonane z niezwykle mocnego polietylenu i mają kształt przypominający budowę granatu. Jest to o tyle kluczowe, że zapewnia równowagę konstrukcji we praktycznie każdych warunkach gruntowych bez niezbędności zastosowania betonu bądź nieodzowności kotwiczenia.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to konstrukcje nietrudne i przemyślane, co powoduje a w dodatku gwarantuje długotrwałą oraz pewną pracę. W szczególności taką oczyszczalnię da się wykorzystywać w celach gospodarczych. 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, może być używana w męczących warunkach gruntowo – wodnych.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to urządzenia, w których użytkuje się procesy grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń.
Z powodu rozłamu substancji organicznych przez mikroorganizmy tj. bakterie a także pierwotniaki uzyskuje się oczyszczoną wodę pościekową.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, aczkolwiek zapewniają nam spokój na wiele lat. Jest to kompromis między wygodą, prostolinijnością oraz szybkością, a ekologią. Powinno się pamiętać, że aby urządzenie skutecznie funkcjonowało trzeba, przynajmniej raz w roku je serwisować.


Możliwość komentowania jest wyłączona.