Cegła klinkierowa andrychów

Korzyści cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej znaczących form surowców jest powszechnie znana, pełna różnych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To budulec niezmiernie wymagający, jeśli rozchodzi się o jego dalsze zastosowanie a także równie kłopotliwy do zdobycia w ramach procesu wytwórczego. Jeśli cegła ma zostać należycie wyczerpana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie powinna dotrzeć w ręce fachowca z wieloletnim stażem w dziedzinie budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z różnorodnymi innymi typami osiągalnych na naszym rynku materiałów, trzeba wspomnieć, że odznacza się ona szeregiem rozmaitych walorów technicznych. Na dodatek, to produkt wyjątkowo ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast przypuszczalnie od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym objaśnianiu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma natomiast związek z opisywaną tutaj cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa charakteryzuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując zwyczajny test polegający na delikatnym zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Na nieszczęście, brak stosownej wiedzy na temat znaków szczególnych standardowych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego rodzaju określa się wszelkie cegły. Nie jest to jednak właściwe, gdyż klinkierówki tu omawiane charakteryzują się stosownymi cechami. Przede wszystkim, powinny posiadać odpowiednią nasiąkliwość, jaka w większości wypadków jest mniejsza aniżeli sześc procent, lub ewentualnie równa sześciu procentom. W przypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzetelna cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to rzetelny towar mrozoodporny a także niezmiernie mocny. Ową trwałość rozumie się zaś jako wytrzymałość na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Niedobór któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia określenie danego produktu budowlanego cegłą klinkierową
W obwodzie omawianych cegieł wyróżnia się rozmaite formaty, z czego w Polsce za powszechnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obszarze tego rozmiaru wyróżnia się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze bezbłędnie sprawdzają się przy wznoszeniu struktur naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej trudnych warunkach pogodowych- na przykład tworzenie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.